Sneon reuny âld-SDS 1 kampioen 1979-1980

SDS-League: ‘Aan de kant ik moet naar het stadion’ pakt de wykpriis!
2 mei 2022
Befrijdingsweppers 2022
5 mei 2022

Yn 2020 wie it 40 jier lyn dat SDS 1 kampioen waard yn de 4e-Klasse. Wouter Hijlkema, Jelle de Boer en Jan van Asselt soenen doe in reuny organisere mei it kampioensteam fan doe mar dy koe net trochgean y.f.m. de Korona. Ynmiddels binne wy 2 jier fierder en kin it wurde. Kommende sneon sammelje sy moarns by it kafé lykas yn it ferline. Hjir sille sy wat ite en dêrnei sille sy oanwêzich wêze by de wedstriid SDS 1 – DWP 1.

Sjoch hjir om alles te lêzen oer it fuotbalseizoen 1979-1980. Sneon kinne jim de mannen freegje hoe sy dat seizoen belibbe hawwe.