Sneon de paraplu mei?

SDS 1 seal wint en stiet allinnich boppe-oan
23 oktober 2003
Seleksjes SDS 1 en 2 sneon
24 oktober 2003

It liket net al te best mei it waar fan sneon. Waarm wurdt it net en it kin ek noch wolris hageljen gean. Ik soe sizze; “dat sealfuotbaljen is sa gek noch net”.


Bron: teletekst pagina 704.

P.s. Appie kin sneon de paraplu wol wer meinimme………….