Sneon 11-9-2021

Seleksjes sneon 11-9-2021
10 september 2021
Weppers moandei 13-9-2021
13 september 2021

Hawwe jim in ferslach, in (alvetal)foto of oars wat aardichs mail it nei.
Mail it nei aant@vv-sds.nl of willem@vv-sds.nl!
Appe nei Aant mei ek 0655117582.

Wy hawwe wol ferlet fan team- en spilersfoto’s. Ek dy meie jim maile nei aant@vv-sds.nl of willem@vv-sds.nl.
De mannen fan SDS 1 wurde moarn troch Henk Bootsma op de plaat setten.

 

09:00 SDS JO12-1 – Tzum JO12-1JM co
09:00 SDS JO9-2 – Scharnegoutum’70 JO9-2 co
09:45 ST SDS/Nijland JO17-1 – Balk JO17-1 0-2
10:00 SDS JO10-1 – Terschelling JO10-1 co
10:30 ST SDS/Nijland JO15-1 – Workum JO15-1 1-1
12:00 ST SDS Nijland JO19-1 – vv Sneek Wit Zwart JO19-2 g.n.t.
14:30 SDS 5 – Lions’66 3 9-3
14:30 SDS 1 – CVO 1 3-0
09:00 Oosterlittens JO8-3 – SDS JO8-1 co
09:00 ONS Sneek JO13-2 – ST SDS/Nijland JO13-1 2-2
10:00 MKV’29 JO9-2 – SDS JO9-1 0-22
11:00 Workum JO11-2JM – SDS JO11-1 co
12:15 Oosterlittens JO15-1 – ST SDS/Nijland JO15-2JM 3-2
14:00 Balk 3 – SDS 2 0-1
14:30 Irnsum 2 – SDS 3 4-5
15:00 Bakhuizen 3 – SDS 4 g.n.t.

SDS 1 – CVO 1 (beker)

Yn de earste helte muoisum. In oantal grutte kânsen mar de peal ,

in goeie redding op in frije traap fan Sjoerd de Boer  en stroffeljende spitsen foarkamen in doelpunt.
Yn de twadde helte mei mear skoarend fermogen (Hendrik de Jong) waard it oars

Hij skoarde trije kear.

Wêrfan ien doelpunt út in strafskop Einstân 3-0

De oare wedstriid yn dizze poule tusken Minnertsga en AVC einige yn 2-0.

SDS pas na de rust langs CVO
Zoals mocht worden verwacht was SDS veel te sterk voor 5e klasser CVO (3-0), maar het duurde lang voordat het overwicht in doelpunten werd uitgedrukt. CVO kreeg goed beschouwd geen enkele kans om te scoren en het was dan ook wachten op doelpunten van de thuisclub. Die kwamen van invaller Hendrik de Jong, die met zijn hattrick het goede voorbeeld gaf aan zijn jeugdige ploeggenoten.
Want jeugdig was SDS zeker, met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar. Er waren dan ook twee debutanten in de basis, met keeper Mark Klijnsma en middenvelder Sjoerd de Boer. Voor Wesley de Wint was het geen debuut, maar wel vier jaar geleden dat hij in de basis begon bij SDS 1. Mark had een makkelijke middag en hield keurig ‘de nul’ en het probleem lag dan ook vooral in zelf maken van doelpunten.
De kansen en mogelijkheden waren er ook voor rust in grote getale, maar het ontbrak steeds aan een goede laatste pass of afronding. Gelukkig zat Hendrik de Jong weer fit op bank en hij kwam na de rust in het veld voor Sjoerd de Boer. Hendrik kreeg vijf grote kansen, maar had het vizier pas bij de laatste drie op scherp staan en zo besliste hij in ruim een half uur de wedstrijd met drie prima doelpunten.
En dus was het mooi dat Hendrik weer kon invallen na een rugblessure. Wel ontbraken Jaap, Wiltsje, Wierd, Wiebe, Steven, Stan en Lourens nog door blessures. In deze wedstrijd viel ook Pieter uit na een uur en moeten even afwachten of hij ook toe kan worden gevoegd aan de volle ziekenboeg. Zaterdag ontvangen we Minnertsga en we moeten met minimaal twee doelpunten verschil winnen om boven deze ploeg te komen in de stand. Daarnaast hebben we ook nog te maken met AVC, dat bij CVO op bezoek gaat.
Douwe Posthuma

Balk 3- SDS 2     0-1  (beker)

Wij wiene benijd nei it ferslach fan Jan Los, mar dy fiert fakânsje…., dus wy moatte it dwaan mei in ferslach fan foarsitter/stikjesskriuwer/spiler/neisitter/SDSLeaguebeheerder/koach Willem Wijnia;
SDS 2 mocht juster nei Balk en hie neffens de koach mar ien doel; noflik balje. Mei in gemiddelde leeftiid fan 22 jier (de âldste net meirekkene) wie it foaral wichtich dat de mannen wille yn it fuotbaljen hawwe en dan komme de punten fansels. SDS 2 wie better en krige kans op kans. De bal woe der allinnich ferrekte min yn. Doe ’t SDS 2 yn de earste helte in penalty krige like de wedstriid spile. Spitich genôch gie troch sterk keeperswurk ek dy der net yn. Yn de twadde helte krige Balk op ‘e nij gjin kâns, mar woe de bal der op de oare kant ek net yn. SDS 2 sette yn it lêste kertier alles op alles en dit levere genôch kansen op. En Balk in penalty………. De grûn sakke fuort ûnder de spilers fan SDS 2. Sy seagen it swerk driuwen…… Balk ien skot op goal en 1-0 winne?
Wat in gefoel doe ’t Stijn de penalty 5 minuten foar tiid pakte. No koe der neat mear mis gean! Anco in knappe aksje by de line del en nei in knappe foarset skeat Kevin de bal der yn! 1-0! Dit hie de ploech nedich. Sneon is wer de moaiste dei fan de wike en no al nocht yn nije wike! Thús om 14.30 oere tsjin Nijland 2. Ek noch in derby! En Jan Los der by!

Irnsum 2 – SDS 3

De earste wedstryd fan it seizoen en dan metien foar it “eggie”. Irnsum út stoen op it programma. In nije ploeg op de sneon wertroch it foar de measten de earste kear wiene dat se balje mochten yn it pitoreske Irnsum. Foargeande hie al 4 wedstryden yn’e fuotten en eage op foarhân in fitte ploeg. De minsken die de warming up fan SDS 3 sjoent hawwe sille skynlik it tsjinoergestelde tocht hawwe. Faaks bliuwe wy nei de warming up op it fjild om metien mei de wedstryd te starten. Dizze kear moasten harren earst wer nei de box om bij te tanken en shirts te ferwikseljen. De basis bestoen ût Marten(K) Stefan/Bote/Jacob/Jildert (V) Frank/Mark/Tsjipke/Anne (M) Jelmer/Hendrik(A) mei Sjoerd/Ralph/Piter/Yward op e bank.
De start wie foar SDS 3. Jelmer kaam twa kear op e keeper ôf allenig koe dit nog net omsette yn goals. “Wurd dit no wer san dei!”  slingerde betreffende it fjild yn. Troch opportunistisch fuotbal namen we wat risico’s achter yn. Kompleet tsjin de ferhâlding yn waard it dertroch 1-0 foar de thûsploeg. Lokkig pakten we de tried snel wer op en koe Jelmer snel de 1-1 meitsje. Ferfelend genoch kamen we wederom tsjin de ferhâlding yn mei 2-1 efter fanût in Irnsummer corner die knap waard ynkopt. Ek dizze efterstân waard binnen in pear minuten wer troch Jelmer rjocht lutsen nei in 2-2.  No pakten we einliks troch. Jelmer makke de 2-3 en Tsjipke de 2-4. In foute breedte pass efteryn soarche foar 3-4 mar lokkig genoch koe de marge foar de rêst wer troch Jelmer wurden herstelt nei 3-5. 8 doelpunten yn ien helte; it wie krekt in oefenwedstryd. De twadde helte liet in kompleet oar bield sjen. Alle wiksels waarden yn 2e helte ynbrocht en de wedstryd feroare in fechtfuotbal. Minder frivool mar mear sober. De thûsploeg sette wol druk mar koe dit net omsette yn kânsen/goals. Jildert wie die ienige die nog trefseker wie yn e 2e helte; allenig yn it ferkearde goal. Nei nog in pear spannende leste minuten klonk it befrijdende einsignaal. Trije dik fertsjinne punten yn’e tas; as kollektief wûn. It debuut fan leider Jan Friso is hjirmei in sukses. Nei de tyd hie Mark nog in lytse poppeslok op lokaasje wernei eltsenien mei in tefreden gefoel wer op hûs oan koe.
Hendrik Engbrenghof

SDS 5 – Lions “66 3     9-3

Lieder/spiler Harm Auke Dijkstra wist net hoe gau hij de doelpuntenamkkers trochjaan moast. In superstart fan SDS 5 yn de kompetysje.
Doelpuntemakkers:
Dirk Yde Sjaarda 4x,
Robert Sijbesma 3x,
Henk Postma en
Dirk de Jong

SDS JO15-1 – Workum JO15-1

Vandaag had JO15-1, Workum als tegenstander, die spelen 1e klasse dus het was even afwachten hoe we daar als 2e klasser mee konden komen, dit slaagde wonderwel.
ij rust 0-0 en zeker niet de mindere partij. 2e helft bal op de paal, doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel,en dan toch 5 minuten voor tijd de 1-0 voorsprong. maar helaas in de allerlaatste minuut nog de gelijkmaker.
Een gelijkspel wat dan uiteindelijk voelt als een nederlaag.
Maar prima gevoetbald en strijd geleverd. Volgende week moeten we het doelsaldo opvijzelen tegen Bolsward 15-2 (wat 14-0 verloor van Workum) om nog 1e in de bekerpoule te worden .

MKV’29 JO9-2 – SDS JO9-1

Dizze toppers wûnen mei mar leafst 0-22 yn Ljouwert.