Weppers moandei 13-9-2021

Sneon 11-9-2021
10 september 2021
De Grutte Klupaksje
14 september 2021

Wij genietsje noch efkes nei fan dit “earste” fuotbalwykein en fregen ús wat dingen ôf.

Wêr ha se it oer?  (1)

Vera de Vries pleatste dizze foto op twitter mei de tekst: : “Se hawwe it der efkes oer”.
Mar wêr hawwe se it oer?

Wêr hawwe se it oer ? (2)

De kopstikken fan SDS 5 (herr Schmidt en meneer van Gaal) hiene it der efkes oer.  Mar wêr oer?

Wat docht Hendrik dêr?

Henk Bootsma makke dizze foto dy’t wol in fraach oplevert. Wat docht Hendrik dêr ?

Wa kin it net mear oansjen?

Bij SDS 5 in folle dugout en in folle supportersbank. In 9-3 oerwinning, mar wa kin it net oansjen?

Soe Gert Jan Hiemstra dizze bal fange?

It liket sa’n maklike bal, mar soe hij dizze bal wol fange? Klik op de foto ……..

Keart de keeper fan CVO dizze bal?

Mei in uterste poging besiket de doelman fan CVO 1 de bal te kearen. Mar slagget dat ek? Klik op de foto….