Seleksjes sneon 5-12

SDS League: Wepmaster pakt wykpriis…..
3 december 2015
Weppers freed 4-12
3 december 2015

SDS 1 – Oeverzwaluwen 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Feiko, Grietzen, Bauke, Erik, Teun,  Wiebe, Hendrik, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Jort, Sjoerd de V, Marten
Flagger: Jan Bouke Bouma

Nijland 2 – SDS 2
11.15: der wêze
12.15: fuotbalje

Elger, Sjoerd v B, Gerrit, Wietse, Feite, Pieter, Stefan, Jurjen L, Sjoerd R, Bote, Allert, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem
Flagger: Klaas de Haan
Riders: Boudewijn, Sjoerd vB, PIeter, Bote 

SDS 3 – Nijland 3 
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje

Wichard, Harm A, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Jan Simon, Henk, Johan, Hans, Robert, Ype, Pieter Lieuwe,  Ronny,
Flagger: Daan Boersma

Tzum 2  – SDS 4 
11.40 der wêze
12.45 fuotbalje
Jelte de B, Jelmer, Arjan, Rick, Gert Jan, Jelte H, Igor, Thomas, Ruun, Eeltje, Jort, Doede, Stefan