Seleksjes sneon 31-10

SDS League: "Bote" oan kop!
29 oktober 2015
Weppers freed 30-10
29 oktober 2015

SDS 1 – Makkum 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout,  Feiko, Grietzen, Bauke, Erik, Jacob, Teun,  Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Jaap, Sjoerd, Elger
Flagger: Jan Bouke Bouma

Heerenveense Boys 3 – SDS 2
10.30: der wêze
12.00: fuotbalje

Jort, Hendrik E, Marten, Gerrit, Wietse, Feite, Jentsje, Pieter, Jurjen L, Sjoerd, Allert, Tjeerd, Ralph, Willem
Flagger: Klaas de Haan
Riders: Boudewijn, Jeroen, Jurjen, L en Willem

sc Bolsward 4-SDS 3
 
13.45 der wêze
14.45 fuotbalje

Ids, Wichard, Harm A, Rudy, Gert Jan, Jan Simon, Henk, Johan, Hans, Robert, Pieter Lieuwe, Klaas, Ronny
Flagger: Daan Boersma

CVO 2 – SDS 4 
13.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Jelte, Broer Jacob, Arjan, Rick, Thomas, Ruun, Eeltje, Jort, Peter, Gerrit, Stefan, Wietse V