Seleksjes sneon 3-12

Weppers freed 2-12
1 december 2011
Ferreinde utslaggen 3-12
2 december 2011

Balk 1 – SDS 1
12.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob-Klaas, Wytze, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Jacob
Flagger: Klaas Pompstra

ONS 3 – SDS 2 
10.45: fuort
12.15: fuotbalje
Ayanle, Jildert, Redmar, Bauke, Jelte Pieter, Gerrit, Feite, Jan Simon, Dirk, Arjen, Syb, Anne, Jort, Thor

SDS 3 – sc Joure 2
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Sietse K., Eddy, Willem, Sjoerd van B., Remco, Geert, Jentsje, Pieter, Stefan, Sjoerd, Jan, Bote, Ralph, Sytse H,

SDS 4 – sc Joure   7  
12.05: der wêze
12.30: fuotbalje
Hast elkenien is der!!!!!

Ouwesyl 3 – SDS 5
11.15: fuort
12.30: fuotbalje
Lieuwe  B, Bertus, Wichard, HarmAuke, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Christiaan, Hans, Peter, Ype, Frans P. Willem V., Jappy, Ronny, Robert