Evenementen in december 2022

Weppers tongersdei 1-12
1 december 2011
Seleksjes sneon 3-12
2 december 2011

Jierdei
Baukje Wytske Bakker hat hjoed har jierdei. Fan herte lokwinske mei dyn 24 jier.
Wy wolle har dêrby ek noch lokwinskje mei harren oansteande houlik mei Rudy Dykstra(SDS 4). In echt SDS-houlik dus.

Beste leiders F en E pupillen
Vanaf deze week worden er geen (gele)formulieren meer ingevuld voor de F en de E wedstrijden. In het wedstrijdscretariaat worden de standen bijgehouden en later doorgegeven via Sportlink.nl. Voor de scheidsrechters verandert er niets zij geven gewoon na de wedstrijd de stand door.
Bij uitwedstrijden graag zo snel mogelijk de stand door bellen 0515-331700
groetjes, Andre Vink

Balk 1 – SDS 1
SDS 1 moat sneon nei Balk. Wat de ploegen yn it ferline tsjinelkoar diene hawwe kinne jim hjir sjen.
 
Programma
It folsleine programma foar sneon sjocht der
sa út.
 
SDS-webshop
Foar Sinterklaas is it miskien in idee om ris yn de SDS-webshop te sjen.
Dit kinne hy der allegear krije:
SDS-Tas: €33,-
SDS-Rugzak: €27,-
SDS-Trainingspak: €42,-
SDS-Polo: €21,-
SDS-Trainingsbroek kort: €18,50
SDS-
Sweater: €25,-
SDS-
Midjack: €47,50
SDS-
Trainingsshirt dry-fit: €21,50
Webshop!
Der leit ek noch wat spul op foarrie by Douwe-Dirk Reitsma. Sjoch hjir mar ris.


Grapke


Kwis
Foar de leafhawwers hawwe wy in alderaardichste VI-kwis(klik
hjir).

Lotting EK
Hjoed wurdt der lotten foar it kommende EK. Justerjûn is der yn de kantine besletten dat Nederlân it best fuotballet as sy yn in drege poule sitte.
Wy geane dus foar:
Nederlân
Duitsland
Portugal
Frankryk

Harsens derby (625)
Freeds net op stap, sneontemoarns betiid fan bêd, goed ite, efkes in kuierke, efkes lizze, wer efkes ite, de hiele dei dwaande mei de kommende wedstryd, nei it sportkompleks ride, in wedstrydbespreking, omklaaie, Dooitze de spieren efkes massere litte, in pittige warming-up, noch efkes de lêste wurden fan de trainer, foar de teamspirit in moaie jel, it fluitsje fan de skiedsrjochter en dan………………………………. ûnder de brûs……….