Seleksjes sneon 26-11

SDS-League: ‘Marije & Eeltje’ pakke de wykpriis!
24 november 2016
Weppers freed 25-11
25 november 2016

Workum 1 – SDS 1 
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Bauke, Erik, Jacob Klaas, Teun, Wiebe, Remco, Hendrik, Tsjipke, Lourens, Jelmer, Marco, Pieter, Jaap, Ewout
Flagger: Jan Bouke Bouma

SDS 2 – Nijland 2
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Ayanle, Hendrik, Marten, Gerrit, Wietse, Feite, Martijn, Pieter, Stefan, Jurjen, Bote, Jort, Tjeerd, Jesse, Willem
Flagger: Klaas de Haan

Heeg 3 – SDS 4   giet net troch

St Aengwirden/Akkrum VR 1 – SDS  VR1 
12.30 fuort
14.00 fuotbalje
Alize, Lysanne, Hester, Akke rixt, Amarins, Agnes, Sieta, Alissa, Sanne rixt, Janieke, Tjitske, Jeska, Geeske, Gerry-edou

Flagger: Bertus Bootsma