Seleksjes en programma

SDS League: De wike fan de healen!
13 november 2014
Weppers freed 14-11
14 november 2014

Efkes Balje op freed
19.25 der wêze
19.30 giet it los
At de klok 1 kear slacht: 2 winnende doelpunten

S, T, F, J, H, P, P, H, C, W, R, R, H, FR, en oaren
Net oanwêzich: A

SDS 4 – Blauw Wit 8 
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje
Wichard, Harm A, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Jan-Simon, Hans, Robert, Ype, Pieter-Lieuwe, Jeroen en Ronny, Jan, KLaas, Ids
Flagger: Daan Boersma

LSC A2 – SDS A1
13.55 der wêze
15.00 fuotbalje
Pieter S, Jurjen, Jelle Jan, Stephan, Lourens, Martijn, Teun, Wiebe, Almar, Foeke, Douwe , Remon en Gerwin en 2 B’s.
Flagger: Klaas Overal

Programma
It folsleine programma foar sneon kinne jim
hjir sjen.