Seleksjes 3-9

Weppers freed 2-9
1 september 2011
Utslaggen 3-9 en sa
2 september 2011

BCV 1 – SDS 1
12.15: fuort
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Wytze, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Henk, Dirk Y, Harm, Jaap, Jacob, Elger
.
Flagger: Sjoerd van Beem

SDS 2 – ONS 3
12.45: der wêze
14.00: fuotbalje
Ayanle, Johan, Redmar, Bauke, Jelte P, Feite, Jan Simon, Harm Jan, Sietse, Arjen, Anne, Robert, Willem, Sjoerd R

SDS 3 – CVVO 3
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Eddy, Remco, Ids, Geert, Hendrik, Jentsje, Pieter, Stefan, Thor, Jan, Bote, Ralph, Ronny en Sytse Hibma

SDS 4 – Nijland 3
11.45: der wêze
12.30: fuotbalje
Bram, Douwe, Jelte, Steffen, Broer Jacob, Arjen, Gert Jan, Sytse, Gerlof Jan, Doede, Thomas, Jan, Eeltje, Wouter Jan, Martijn

SDS 5
Lieder Harm Auke jou oan dat der dizze sneon noch gelegenheid is om te winkelje. De sinterklaas ynkeapen kin al fêst dien wurde, want nije wike begjint de kompetysje tsjin sc Franeker en dan is ôfsizze “not done”