Seleksjes 22-3

SDS League: "Algemeen Fons" bliuwt oan kop!
20 maart 2014
Weppers freed 21-3
21 maart 2014

sc Stiens – 1 SDS 1
11.40 : der wêze
12.15 : bij Dooitze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Kristian, Jacob, Wytze, Jelmer, Marco, Mark, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Ayanle, Dirk
Assistent skiedsrjochter: Feiko

Hardegarijp 2 – SDS 2
10
.15: der wêze
12.00: fuotbalje
SjoerdvB, Bauke, Jelte P, Gerrit, Feite, Hendrik, Anne, Bote, Jort, SjoerdR, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem,
Riders: Jeroen, Jelte P, Gerrit, Tjeerd

Workum 3 – SDS 3
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Hendrik E, Jurjen E, Klaas Bouke, Broer Jacob, Sytse, Pytrik, Jentsje, Pieter, Andries, Remon, Remco

SDS 4 – sc Franeker 3
14.00 der wêze
15.00 fuotbalje
Bram, Douwe, Jelmer, Arjan, Rick, Gert Jan, Gerlof Jan, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Gert Jan R, Doede S., Stefan vdV

SDS 5 – NOK 4
12.15 der wêze
13.00 fuotbalje
Harm Auke, Tjeerd, Gert Jan,  Robert, Jan Simon, Hans, Peter, Robert, Ype, Pieter L, Klaas, Jeroen, Ronny 
Ass.skiedsrjochter: Bertus Bootsma

GAVC A2 – SDS A1
11.05: der wêze
12.15: balje

Jelle, Allert, Pieter, Ruurd, Teun, Pieter, Jurjen L, Stephan K, Martijn, Wiebe, Almar, Foeke, Gerwin 
Flagger: Klaas Overal

SDS A2 – Friesland A2
14.25 der wêze
15.00 fuotbalje

Marco, Ruun, Wietse, Jort, Douwe, Jan-Fokko, Jorrit,  Habtamu, Gert-Jan, Yward, Inne, Mathijs