Evenementen in november 2022

Weppers moandei 25-10
23 oktober 2010
Lette weppers
28 oktober 2010

SDS-webshop
Hawwe jim alris efkes yn de SDS-webshop sjoen?
Dit kinne jim der allegear krije:
SDS-Tas: €33,-
SDS-Rugzak: €31,-
SDS-Trainingspak: €42,-
SDS-Polo: €21,-
SDS-Trainingsbroek kort: €18,50
SDS-
Sweater: €25,-
SDS-
Midjack: €47,50
SDS-
Trainingsshirt dry-fit: €21,50
SDS-hooded damesvest(froulju en famkes): €32,-
SDS-hooded sweater: €32,-

Webshop!
Sjoch ek de link rjochtsunder op dizze webside.

Op fersyk fan SDS leden kin der no ek losse trainingsbroeken besteld wurde.

Binne jim fan plan noch SDS klean te keapen, skilje dan efkes nei Douwe Dirk Reitsma(332500), want SDS hat wat SDS klean op foarrie. Hjir kin dan efentueel ek past wurde.