SDS-League; ‘It kin Elger!’

Weppers tongersdei 5-4-2018
5 april 2018
Weppers freed 6-4-2018
6 april 2018

It is dizze wike op ‘e nij ‘It kin Elger’ fan Elger Turksma dy ’t de wykpriis pakt. Hy hat dizze wike krekt ien puntsje mear as ‘Skip de kechs a neef’ fan Tjerk en Lourens van der Pol dy ’t earder ek al in wykpriis pakten. ‘It kin Elger’ stiet ynmiddels op it 4e plak.

Hielendal boppe-yn de SDS-League liket der net folle te barren en kinne wy hast sprekke fan de ’tradisjonele top 3′ mei Martijns ‘Pablo Rispens’ Johans ’11 van Delf’ en Igors ‘Kali Kartel’.

‘Anne Steen op nummer 1’ is no mear ‘Anne baksteen’…………… Hy sakket fan it 27e nei it 54e plak.

De familie Hiemstra hat mei ‘GEMANIJO’ wer kans om fan it lêste plak te kommen. Sy pakten mar leafst 48 punten en steane noch mar 2 punten fan ‘Slachtepopke’ fan Broer-Jacob Greidanus.

SDS League 2017-2018 twadde helte wike 7