SDS-jubileum en sa!

Marije foar Ethiopië!
8 augustus 2012
Programma SDS-jubileum
10 augustus 2012

SDS 65 jier!
Noch ien nachtje en it is safier!
SDS 65 jier.
It eksakte programma fan moarn kinne jim hjir yn de rin fan de dei op de webside ferwachtsje!

SDS jubileumtoernoai jeugd
It SDS-jubileumtoernoai foar de jeugd begjint moarn om 10.00. De teamyndielingen kinne jim hjir fine.
It duorret oan ’t in oer as 12.00 wêrnei as de jeugd genietsje kin fan in spektakulêre fuotbalsjo. Dêrnei krijt de jeugd noch patat en limonade.

Fuotbalsjo
Rûn in oer as 12.00 sil der moarn in spektakulêre fuotbalsjo wêze. Dit is net allinnich foar de jeugd de muoite wurdich, mar in wier spektakel foar eltsenien. Kom dat sjen!

SDS jubileumtoernoai froulju
It SDS-jubileumtoernoai foar de froulju begjint moarn om 12.30. De teamyndielingen kinne jim hjir fine.
Mochten der noch froulju wêze dy ’t meidwaan wolle dan binne dy tige wolkom.
Graach maile nei info@vv-sds.nl!

Opjaan
It is y.p. net mear mooglik om je op te jaan foar it fuotbaljen of de barbecue. Wolle je dit dochs graach mail dan nei
info@vv-sds.nl.

SDS jubileumtoernoai senioaren
It SDS-jubileumtoernoai foar de senioaren begjint moarn om 14.00. De teamyndielingen kinne jim hjir fine.
De yndielingen binne noch wat oanpast

SDS-arena
Fannemiddei om 17.00 wurdt de SDS-arena delsetten foar it feest fan moarn. Hulp is wolkom!
Oan ’t fannemiddei!

Eltsenien wolkom
Ek minsken dy ’t harren net opjûn hawwe foar de barbecue binne fansels wolkom op it SDS-feest.

SDS 1 sil oefenje
SDS 1 oefent sneon om 14.00 yn Boalsert tsjin Bolswardia. De hiele A-seleksje en Feite de Haan, Jort Strikwerda en Sytze Kooistra wurde om 12.45 ferwachte by de kantine.

Spylskema’s
Beste sportmensen,
Binnenkort worden de eerste schema’s en info weer verstuurd.
Wilt u een schema ontvangen? (voor nieuwe leiders en trainers e.d.)
Wilt u GEEN schema ontvangen? (voor diegene die nog wel mail krijgt maar geen leider of trainer e.d meer is)
Laat iets van je horen als er iets veranderd in de situatie.
Groetjes, Andre en Pieter
PS ivm de bekerwedstrijden wil ik graag even een bericht van alle scheidsrechters.

Harsens derby(821)
Moai oannommen…………………..