Programma SDS-jubileum

SDS-jubileum en sa!
9 augustus 2012
Weppers freed 10-8
10 augustus 2012

SDS bestiet hjoed 65 jier. It programma fan hjoed sjocht der sa út:

10.00 – 11.45
Fuotbaltoernoai 7 tsjin 7 foar de F’kes, foar de E’tsjes en foar de C en D’s.De teamyndielingen kinne jim hjir fine.


12.00 – 12.30
Fuotbalsjo


12.30
Patat foar de F’kes oant en mei C’s


12.30 – 14.00
Fuotbaltoernoai 7 tsjin 7 foar de froulju.
De teamyndielingen kinne jim hjir fine.

14.00 – 17.00
Fuotbaltoernoai foar de A’s, B’s en de Senioaren.

De teamyndielingen kinne jim hjir fine.

18.00

Barbecue (€10,- p.p.)

19.00

“Sljocht op SDS!”


19.45
Feest!

20.15

It dak derôf………


De jûn sil begelieden wurde troch de ús allegear wol bekende Jan Nota.

Ek minsken dy ’t harren net opjûn hawwe foar de barbecue binne fansels wolkom op it SDS-feest.

It is de bedoeling dat eltsenien yn it swart of wyt komt.
Oan ’t daliks!