Evenementen in november 2022

Weppers snein 30-3
29 maart 2014
1 aprilweppers
1 april 2014

Inkelde SDS’ers binne drok dwaande om der foar te soargjen dat de ING SDS stypje wol(sjoch ek hjir). Driuwende krêft Tjerk van der Pol hat ferline wike snein mei in pear fuotballers’fan SDS út de D’s op paad west om in filmke te meitsjen om de ING dúdlik te meitsjen wêr ’t it by SDS knypt. Soan Piter van der Pol makke der ferfolchens dit prachtige filmke fan: