SDS 1 seal

Weppers moandei 8-8
7 augustus 2011
Weppers tiisdei 9-8
8 augustus 2011

SDS 1 2015-2016:*Útslagen en stân SDS 1
(sjoch op voetbal.nl)
*Kompetysje-yndieling 2015-2016
(sjoch ûnderoan dizze side)
*Programma SDS 1(net by ús bekend)

Seleksje SDS 1 2015-2016:
 Johan Heerma

Hendrik Okkema
Jacob Oostra
Pieter de Vries
Klaas van de Weg
 Johan Dotinga
 Johan Delfsma
 Jan Stenekes
 Bas de Haan
 Eeltje Postma

Lieder:
Klaas van de Weg (0515-333121)

Sjurtsponser:
Leanbedriuw


Kompetysje-yndieling 2015-2016:

Blauw Wit ’34 16
Haskerland 5
Haskerland 6
NTW 2
SC Bolsward 2
SC Bolsward 7
SDS 1
SWZ Boso Sneek 3
VWC 1
Workum 3
Woudsend 1