SDS 1 op nei 2017-2018!

Weppers freed 14-4-2017
14 april 2017
Sneon 15-4-2017
14 april 2017

It seizoen duorret foar SDS 1 noch 3 wedstriden en der moatte noch in pear puntsjes by om yn de 3e-Klasse te bliuwen. Dochs binne wy al drok dwaande mei it nije seizoen. De A-seleksje wie dit seizoen tige smel en dat moat foar folgend seizoen oars. Moai is dan ek dat wy melde kinne dat de folgende jongens troch haadtrainer Marco Hoekstra benadere binne en tasein hawwe om folgend seizoen diel út te meitsjen fan de A-seleksje.

Afbeeldingsresultaat voor matthijs postma sds Matthijs Postma (no noch ONS JO19-1, doe SDS JO13-1)

Afbeeldingsresultaat voor peter van de hoogerwerf sds Peter van de Hoogerwerf (no noch SDS JO17-1)

 Jorrit Hofstra (no noch SDS JO19-1)
 Habtamu de Hoop (no noch ONS JO19-1)

 Watze-Jacob van der Wal (no noch SDS JO19-1)

 Ewout de Boer (no noch SDS 2)

 Frank Bervoets (no noch SDS JO19-1)

 Gerwin Sijbesma (no noch SDS JO19-1)