Opstelling SDS 2

Wepperkes -tongersdei-
6 mei 2004
Foto’s SDS 1
6 mei 2004

SDS 2 spilet jûn om 19.00 oere tsjin Drachtster Boys. Eltsenien is benijd wat de lieders Durk Okkema en Jan van Asselt foar opstelling út de hege hoed toverje. Durk hat hjoed de hiele dei op ‘e trekker sitten dus hy hat fêst wol in goed idee. Hjir de fermoedelijke seleksje:

Seleksje SDS 2:

Marten, Skelte, Jeroen, Pieter, Stefan, Syb, Henk, Frank, Jos, Harm Auke, Dennis, Jan.
 
Twifelgefal 1: Gerrit T.(De tean yn twäen en syn fyts is stellen)
Twifelgefal 2: Gerrit H.(Net traint)
Twifelgefal 3: Willem (is altiten twifelachtich)
Blesseard: Auke Buck 
Yn Frankryk: Donny