Nije stân SDS League

Klassetopskoorders 3b
8 oktober 2003
SDS 1 seal wint muoisum
9 oktober 2003

Hjir de nije stân fan de SDS League. It is Mukkes(MH) die’t it meast konstant bliuwt en no gewoan boppe-oan stiet. Ien puntsje efter him sit “Knopper is een Topper”(BD). It WK wielrennen begjint goed yn ‘e SDS League foar U.S. Postal(RO). Sy stean 3e mei 2 puntsjes efter de nûmer ien.
 
It is dizze wike “Better let as net”(AS) die’t der al betiid mei de wykpriis fantroch giet. US Postal(RO) en “T. en V.”(YV) hienen krekt in puntsje minder.
 
Ûnderyn foldocht it Pieter Kamstra noch hieltiten poerbêst op it lêste plakje.
 
It is wol dúdlik werom at Seedorf op ‘e nei net selekteare is fan it Nederlânsk alvetal. Ek yn ‘e SDS League is ‘ie net yn foarm. FC Seedorf(GP) stiet ien nei lêst.
 
Omdat it Nederlânsk alvetal kommend wykein fuotballe moat en der derom gjin eredivysje-fuotbal is, is ek de SDS League in wike frij.
 
Hjir de nije stân: wike 3