Kompetysje-yndielingen

Wepperkes -woansdei-
18 juli 2006
Wepperkes -freed-
20 juli 2006

Hjir de kompetysje-yndielingen foar de senioare-teams mei efter de ploegen de tiid dat sy thús spylje:

SDS 1:

1

Broekster Boys 1

14:30

2

Be Quick D 1

14:30

3

Fean’58 1

14:00

4

Oeverzwaluwen 1

14:30

5

Blauw Wit ’34 1

14:30

6

ONT 1

14:00

7

QVC 1

14:30

8

BCV 1

14:30

9

Buitenpost 1

14:30

10

Wykels Hallum 1

14:30

11

SDS 1

14:30

12

Heerenveense Boys 1

14:30

Nei ien seizoen yn de 1e-Klasse fuotballe te hawwen mei SDS 1 it wer yn de 2e-Klasse probearje. In gurt foardiel hjirfan is dat der net safolle reizge wurde hoeft. SDS 1 hoecht kommend seizoen de provinsje-grinzen net oer. BCV 1 die lykas SDS 1 in stapke werom en is dus de ienige ploech wêr ’t SDS 1 foarich seizoen ek al tsjin spile.

SDS 2:
1 Olympia’28 2 12:30
2 Knickerbockers The 3 14:30
3 Noordscheschut 2 12:30
4 Meppel FC 2 12:00
5 Flevo Boys 2 14:30
6 SDS 2 14:30
7 Urk 4 15:00
8 Rouveen SC 2 12:30
9 Zeerobben 2 14:30
10 HZVV 2 12:30
11 CVVO 2 14:30
12 Heerenveense Boys 2 12:15
SDS 2 moat ek kommend seizoen wer in soad reizgje. Mei Zeerobben 2 is der yn elts gefal wol wer in Fryske ploech by kaam. Fergeliken mei foarich seizoen binne Zeerobben 2, Flevo Boys 2 en Rouveen 2 derby kommen.
Yn de oare Reserve 1e-Klasse spylje ek mar 5 Fryske ploegen. Dizze hienen dus moai byelkoar yn kinnen.
SDS 2 spilet kommend seizoen syn thúswedstriden om 14.30.

SDS 3:
1 QVC 2 14:30
2 Makkum 2 12:30
3 BCV 3 14:30
4 IJVC 2 12:30
5 Oeverzwaluwen 2 13:30
6 Workum 3 12:45
7 Leeuwarder Zwaluwen 5 13:00
8 Berlikum SC 2 12:15
9 Joure SC 3 14:30
10 AVC 2 12:45
11 SDS 3 12:15
12 Franeker SC 2 14:30
SDS 3 komt ek kommend seizoen wer út yn in drege Reserve 3e-Klasse. Makkum 2, SC Franeker 2, AVC 2 en QVC 2 lykje drege tsjinstanners.

SDS 4:
1 Arum 2 12:45
2 Berlikum SC 3 15:00
3 Mulier 3 12:45
4 CSL 4 14:30
5 Holwerd 2 14:30
6 Lions’66 2 12:00
7 Minnertsga 3 12:30
8 Rood Geel 3 14:30
9 Leeuwarden 2 14:00
10 Wykels Hallum 3 14:30
11 SDS 4 14:30
12 Flamingo SC 3 11:00
SDS 4 kriget it kommend seizoen dreech. Foarich seizoen wienen sy noch SDS 5 en no komme sy yn in klasse mei in soad reserveteams lykas Arum 2, Holwerd 2 en Leeuwarden 2.

SDS 5:
1 Leeuwarder Zwaluwen 11 13:00
2 Blauw Wit ’34 9 14:30
3 Waterpoort Boys 3 14:00
4 Tzum 3 12:45
5 AVC 4 14:30
6 WWS 3 12:15
7 Franeker SC 5 14:30
8 TOP’63 3 14:30
9 Zeerobben 5 14:30
10 Scharnegoutum’70 5 14:30
11 SDS 5 12:45
12 Foarut 3 14:00
Mei SDS 5 kin it alle kanten op. Foarich seizoen wienen sy noch SDS 4 en hienen sy it mei nammen dreech tsjin ploegen mei in soad jonge jonges. Miskien spylje der yn dizze klasse wat mear âldsjes en kin SDS 5 meidwaan om de titel.