Evenementen in november 2022

Weppers woansdei 21-7
21 juli 2010
Weppers tongersdei 22-7
22 juli 2010

De kompetysje-yndielingen fan de F-pupillen binne ek bekend. Hjirûnder kinne jim se fine.

Opfallend oan de kompetysje-yndielingen fan de F’kes is dat sy wol gauris “fier” fuort moatte. Net in ploegje sit by JV Bolsward, RES, Mulier, Arum, Stormvogels of Nijland of sa yn. Allinnich SDS F3 hat VV Easterlittens en Blauhûs derby yn de kompetysje. De rest fan de ploegen komme fierder wei, op de ploegjes út Snits(LSC, WPB, Sneek/Wit-Zwart en ONS) nei. Opfallend by F1 is Gorredijk en by F2 sit THOR(Lippenhúzen). Sawol F1, F3 as F4 sitte by Read-Swart(De Knipe) yn de kompetysje.

F1
1 Gorredijk F1
2 Heerenveen F3
3 Heerenveense Boys F2
4 LSC 1890 F2
5 ONS Sneek F2
6 Oudehaske F1
7 Read Swart F1
8 SDS F1
9 SneekWit-Zwart F2
F2
1 Hielpen F1
2 Lemmer F1
3 Oldeboorn F1
4 Renado/VVI F2
5 SDS F2
6 Thor F1
7 Waterpoort Boys F1
8 Workum F2
9 Woudsend F1
F3
1 Akkrum F4
2 Blauwhuis F2
3 CVVO F6
4 DWP F2
5 Heerenveen F9
6 Oosterlittens F2
7 Read Swart F3
8 SDS F3
9 SneekWit-Zwart F4
10 Workum F4
F4
1 Balk F5
2 Heeg F4
3 Heerenveen F12
4 Heerenveense Boys F5
5 Joure SC F9
6 LSC 1890 F5
7 Makkum F3
8 Read Swart F4
9 SDS F4
10 Workum F6