Jou dy no op foar it Sinteklazetoernoai!

SDS-League: “Marrit’s 11” wint de wykpriis!
1 december 2020
Weppers freed 4-12-2020
4 december 2020

He allegear,

Jou jim no op foar it vv SDS Sinteklazetoernoai!
Alle spilers fan MO17,  JO19, JO17 en JO15 kinne meidwaan!
We mikse dan alles troch inoar yn teams fan 7 spilers.
We stride om lekkere taarten!
Dus opjaan, moarn jim lêste kadootsjes bestelle en dichtsje, sadat dat mar fêst klear is.

Graach efkes dizze fragen ynfulle.

Sneon sels efkes wat drinken meinimme en jim eigen sportklean.
Toernooi is fan 9 oant 11.30. Oant sneontemoarn 8.45 oere!

Groetnis, de jeugdkommisje.