Hurd wurkje yn de kantine

Wommels giet oefenjen!
16 juli 2007
Wepperkes -woansdei-
17 juli 2007

Tiisdeitejûn seagen wij efkes bij de hurdwurkjende frijwilligers dy’t harren ynsette foar it nije gebou op de Skoalleseize.


Wij seagen Christiaan efter de balke, Jentsje mei beide fuotten op de grûn en Gerke him opmeitsjen foar in klim nei boppen.

Wij seagen fakman Theo de Jong oerlizzen mei Gerke Jellema en Geert Gramsbergen

Wij seagen Roel, krekt as bij SDS, mei technyske saken dwaande wêzen en seagen Kooistra ynstruksjes jaan

Wij seagen betegelde wanden yn SDS kleuren

Wij seagen Fred en Geert efkes piipskoft hâlden en dat kin no noch mei in sjekkie en wij seagen Marco en Feike wat soarchlik sjen.

Wij seagen gjin stekken mear om de boel stean

Wij seagen dat it fjild wer útsetten wie

Wij seagen wer tsjustere loften oankommen


En wij seagen wa’t it technyske wurk docht.