Help RABO SDS stypjen!

Weppers 11-12-13
10 december 2013
SDS League: "DKV-Loos" pakt wykpriis!
13 december 2013

Je kinne der foar soargje dat SDS troch de Rabobank ekstra stipe wurdt.
As je lid binne (of wurde) fan de Rabobank dan kinne je harren freegje 5 euro te stoarten op de rekken fan SDS. Dit kin de hiele moanne desimber.
Je moatte je gegevens dan
hjir ynfulle.

De kode fan SDS is: RLS_309