Earste ljipaai!!??

Programma SDS dizze wike
9 februari 2004
Ferrassende yndieling
9 februari 2004

At de winterstop noch altiten net dien is dan hawwe je tiid foar oare dingen. Tiid om aai te sykjen b.f. Al is it dan net al te moai waar, je moatte wat útfine. Al sil it rûn dizze tiid foaral by sykjen bliuwe. Dochs hat it dizze kear wat opsmiten. Wy krigen krekt dit berjochtje binnen:

Ja dames en heren het is niet te geloven, maar toch is het waar. Het eerste kievitsei is gevonden in de greiden van Littenseradiel. Om precies te zijn, bij boer O. v.d. Weide te Itens. Uit onderzoek is gebleken dat nog nooit eerder zo vroeg in het nog prille ei zoekers seizoen een ei is gevonden. Door de bijzondere warme winter zijn de vogels eerder aan het broeden geslagen dan normaal. De twee trotse vinders (Links: Gerardus Jan van Asselt, en Rechts: Jan Stenekes.) mochten vanmiddag 9 februari 2004 de sulveren ljip in ontvangst nemen op het gemeente te Leeuwarden. Een mooier cadeau kon Jan zich niet wensen, toevalligerwijs is deze jongeman (23 jaar) vandaag jarig.

Het voorval vond plaats rond de klok van twee. De beide heren reden in de auto langs het weiland van de heer v.d. Weide, toen zij plots een kievit agressief achter een zeemok aanzat. Dit voorval grepen de heren aan om het weiland in te gaan, alwaar zij het nog warme ei in het nest vonden.

De heren zullen de geschiedenis boeken in gaan als vroegste vinders van een kievitsei ooit.

Hjir de trotse finers; Gerardus Jan van Asselt (ja, dy fan dy fisk) en Jan Stenekes.

P.s. Je hawwe in soad tiid om ljipaaien te sykjen, mar fansels ek om wat te betinken efter de komputer(?!?!)