De SDS-kantine troch de eagen fan Dug Out.

Trainingswedstriid
28 november 2020
SDS-League: “Marrit’s 11” wint de wykpriis!
1 december 2020

Ofrûne tongersdei kamen de mannen fan Dug Out fan Sport Noord yn Easterein del om de kantine te beoardielen: