De SDS EK-League!

Weppers pinkstertiisdei
28 mei 2012
Weppers woansdei 30-5
30 mei 2012Ek dit jier organisere wy wer in SDS EK-League.
Dit kear dogge wy it iets oars as oare jierren.
Foar it earst dogge wy de pool fia ynternet.

De ynlis is wer €5,- en it prizenjild is ôfhinklijk fan it tal dielnimmers.

Jou je rekkennûmer troch oan
SDSLeague@vv-sds.nl
en doch je foarsizzing op
http://www.audre.nl/ek2012/inschrijvingextra.php

Ful by subpool yn: vv SDS
It wachtwurd is:
sdsole

Súkses dermei!

In oersicht fan alle dielnimmers oan dizze poule
kinne jim
hjir sjen.
Sjochs links yn it menu bij subpoolcompetitie
en sykje op vv SDS.

Iets yn it gasteboek sette is ek net ferkeard.