Geen categorie

15 oktober 2021

Sneon 16-10-2021

Wij moatte it hjoed dwaan mei in lyts programma. Mar ien thúswedstriid en trije útwedstriden. Ek no jildt wer: Hawwe jim in ferslach, in (alvetal)foto of oars wat aardichs mail it nei aant@vv-sds.nl of willem@vv-sds.nl! Appe nei Aant mei ek 0655117582. Doelpuntenmakkers by […]
15 oktober 2021

Seleksjes sneon 16-10

SDS 2,  SDS 3, SDS 5 en SDS Vr.1 hawwe frij , fan harren binne der gjin seleksjes SVM  1- SDS 1 Om 14.30 begjint yn Marknesse de kompetysjewedstriid SVM 1 SDS 1. Beide ploegen dogge it mar bêst en […]
13 oktober 2021

Weppers woansdei 13-10-2021

Kaaike fûn Mocht immen woansdeitejûn in kaaike ferlern hawwe op it keunstgers yn Easterein, dan is sykjen net mear nedich. It kaaike is fûn troch Boudewijn Kramer en it is no op de Van Eysingaleane 22…. Sealbalje Jûn om 20.00 […]
11 oktober 2021

It 27e Meinte-Sixmatoernoai; jou dy no op!

Woensdag 20 oktober wordt door vv SDS/Nijland om 14.00 uur voor de 27e keer het jaarlijkse Meinte Sixma toernooi gespeeld voor de jeugd tot en met de JO-13 in Easterein. Meld je snel aan via onderstaande link! https://forms.gle/xWmAWwQtA4ZNG3saA
11 oktober 2021

Weppers moandei 11-10-2021

SDS Vr.1 op de foto SDS Vr.1 is sneon op de foto kommen mei stiper Harm Slot. Steand: Assistint-trainer Richard de Greef, Marit Albada, Janieke Dijkstra, Evie Bouma, Marrit Hiemstra, Minke Hoekstra, Lysanne Wiersma, stiper Harm ‘Slot Fundering’, Sieta Tessemaker […]
9 oktober 2021

Sneon 9-10-2021

Hawwe jim in ferslach, in (alvetal)foto of oars wat aardichs mail it nei aant@vv-sds.nl of willem@vv-sds.nl! Appe nei Aant mei ek 0655117582. Doelpuntenmakkers by de senioaren moatte sawisa efkes trochjûn wurde oan Aant. Wy hawwe wol ferlet fan team- en spilersfoto’s. Ek dy […]
8 oktober 2021

Seleksjes sneon 9-10

It wie wer in hiel gepuzzel, mar it is wer klear kaam. De seleksjes foar moarn: SDS 1 – Tonego 1 Moarn de thúswedstriid tsjin Tot Ons Nut En Genoegen Opgericht, koartsein Tonego. De gasten komme út Luttelgeest en hawwe […]
8 oktober 2021

Stypje SDS mei Rabo ClubSupport!

Tegeare fiere wy de winst! Mei Rabo ClubSupport ynfesteard Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland in part fan harren winst yn lokale klups en ferienings. Hoe wurket it? Asto lid bist fan de Rabobank kinsto SDS helpe! Stimme kin fia dyn eigen Rabo-app fia ‘Zelf regelen’, […]
7 oktober 2021

Weppers tongersdei 7-10-2021

In nije fersoarger! Wytske Vermeulen fan Topfysio hat oanjûn de taak fan fersoargster/strykster wol op har nimme te wollen by SDS 1. Sy sil tongersdeitejûns beskikber wêze tusken 19.00 en 20.00 oere. Sneons is sy der net by. Wytske wol […]
6 oktober 2021

Sportyf partnerskip mei sc Heerenveen

Ek dit seizoen hawwe wy in sportyf partnerskip mei sc Heerenveen. De ôfrûne twa seizoenen hawwe wy hjir net folle mei kinnen útsein in sponserrin en in trainingsdei troch sc Heerenveen foar de jeugd. Hooplik kinne wy dit seizoen wer […]