Beste alve dizze wike

Ferslagen SDS 1 en A1
9 oktober 2003
Aant syn ferslach oer SDS 1 seal
9 oktober 2003

Hienen jimme dizze wike dit team hân yn ‘e SDS League dan hienen jimme fierwei de wiikpriis.

De beste alve dizze wike:


Bron: www.vi.nl