Arnold Hoekstra 5000e besiker!!!

Program SDS kommende sneon 12 april
8 april 2003
Ozzy speaks der skande fan
9 april 2003

Tongersdei 3 april hienen wy om in oer as 11.45 oere de 5000e(!!!) besiker op ús webside. Wy witte ynmiddels wa at dit west hat. Arnold Hoekstra fuotballet by SDS A1 en sit yn Haarlem op Hogeschool INHOLLAND (foarhinne Hogeschool Haarlem). Hy besiket ús webside gereld. Ek sjocht hy fansels wol gauris op de webside fan A1 (www.cu2.nl/sdsa1)

2 dagen foardat wy 5 moanne bestean hawwe wy al 5000 besikers hân. Wy hawwe sa’n 30 besikers deis en dus ûngefear 1000 yn ‘e moanne. Drokste dei bliuwt de dei dat wy yn ‘e loft gienen op 5 novimber mei 62 besikers.