Allegear op de foto

Weppers woansdei 5-9
4 september 2012
Weppers tongersdei 6-9
5 september 2012

Allegear op de foto

We wolle dit jier fan alle teams in teamboek meitsje dus matte we allegear op de foto.

As Team dus mei alle lieders en trainers. En alle spilers fansels.

We wolle dit safolle mogelik bij de earste thúswedstriid dwaan.

De fotografen binne Bauke de Boer en Douwe Durk Reitsma.

Hâld de webside in de gaten wannear jim moatte.

It foarearste resultaat fan SDS 1 kin jim hjir fêst sjen.

It “boek” wurd A3 grut en de foar en achterkant steane hjir ûnder elkoar.
Enne J. Bruinsma