Aant sjocht Abraham!

Sa krekt nei it wykeinWepperkes
19 juli 2004
Wepperkes
20 juli 2004

De hiele simmer sjocht hy der al nei út. Aant Hofstra wurdt hjoed eindliks 50 jier. Eindliks sjocht hy dan Abraham en sil hy ek wol witte wêr as hy dy hearlike mosterd no altiten wei hellet. Wy wolle him hjirby fan herte lokwinske mei dizze heuglike dei en noch folle jieren yn sûnens derby!

Felisiteer him ek en klik
hjir.

Wêr is syn burd?