Woansdei leiders-trainersgearkomst om 19.30

Weppers moandei 12-12
12 december 2016
Weppers woansdei 14-12
14 december 2016

Logo vv SDSWoansdei om 19.30 is alwer de 2e trainers-leidersfergadering fan it seizoen.
Der stiet hiel wat op it programma en belooft in alderaardichste jûn te wurden.
Hjir nochris de útnoeging foar alle leiders en trainers:
Beste allen, 

Jullie worden van harte uitgenodigd bij de 2e trainers-leidersvergadering van dit seizoen. Komende woensdag 14 december om 19.30 uur. Zorg in ieder geval dat er per team een leider en(of) trainer aanwezig is. Ook de technische commissie en de jeugdcommissie worden allemaal verwacht.  

Agenda

1) sukses en verbeterpunten per team

2) aanbevelingen voor technische commissie en jeugdcie

3) blik in de toekomst: veranderingen kleinste jeugd KNVB

4) Trainersapp: Presentatie door Robert Schildkamp

Pauze

5) Presentatie sportblessures: wat wel/niet doen bij geblesseerde spelers op het veld.

Deze presentatie wordt verzorgd door Foeke Reitsma, fysiotherapeut i.o. en verzorger SDS a-b selektie.

Uiteraard staat de koffie klaar!

Alles onder het mom: Tegearre binne we SDS!

Namens de jeugd en tech cie,

Tjerk vd Pol, foarsitter jeugd cie