Werom nei 2009

17-1 en 17-2 oefenje meielkoar
15 november 2020
Weppers woansdei 18-11-2020
18 november 2020

Yn 2009 wie der yn de winter in kick-off dei foar de jeugd.

Wij fûnen noch in aardich filmke fan doe. Jonkjes dy’t grut wurden binne en no bij it earste sitte en/of yn de gemeenterie