Weppers woansdei 7-9

Weppers tiisdei 6-9
5 september 2011
Weppers tongersdei 8-9
7 september 2011

E2 gjin trainen
In verband met de vele regen van vandaag en gisteren is het trainen van de E2 voor vanavond afgelast.
M.v.g.
Bote Strikwerda

DA2 traint ek net
It trainen fan DA2 giet ek net troch!
De fjilden binne te min!
Groetnis fan Antje (Namens Bauke en Sietse)


SDS League
Wy hawwe no al sa ’n 10 teams binnen foar de SDS League, mar dat binne fansels noch lang net genôch. Sjoch
hjir foar it nije formulier en doch ek mei.
Graach je team ynleverje foar kommende sneon 19.00 sadat wy gau los kinne.

Kompetsyje E en F
Noch altiten is der ûndúdlikheid oer de kompetysje fan E en F pupillen. De bedoeling is wol dat de kompetysje 17 septimber los giet.

Gjin kompetysje
Sa as it no liket sit der foar SDS M-C1 gjin kompetysje oan te kommen. Sij binne om ûnferklearbere redenen net yndield. Der is kontakt west mei de KNVB en it is te hoopjen dat it oplost wurdt want de famkes sitte op fuotbale om te fuotbaljen.

E1- E2
Kommende sneon sille E1 en E2 om 10.15 oere oefenje yn Easterein.

Gjin lieder
Noch altiten hat C2 gjin lieder. De tiid begjint wol wat te dringen. Wa stapt hjir yn.

Guidetti

Ien fan de wepmasters is in fúleindige twitteraar en Feyenoord supporter. It like him wol aardich om Guidetti, de nije spits, dy’t him sels yn alle beskiedenheid superGuidettie neamd, te folgen.
Mar folle wizer kinne je net wurde fan syn tweets, útsein dat er mooglik fan komkommers begjint te stotterjen of sa.

Harsens derbij (560)
Dit is in knappe goal: