Weppers woansdei 30-10

Weppers tiisdei 29-10
28 oktober 2013
Weppers tongersdei 31-10
30 oktober 2013

SDS 2 mei de bus nei Grins
SDS 2 spilet sneon de topper út tsjin de Knickerbockers yn Grins. It is in wedstryd tusken de nûmer 1 en 2 en tige wichtich yn de striid om de 1e-Perioade.
De bus fertrekt om 9.45 út Easterein en fertrekt om 17.00 wer út Grins.
Supporters dy ’t mei wolle kinne harren melde by Bote Strikwerda(bote_6@hotmail.com).
Foar supporters kostet in retourke mar 10 euries. Dêr hoecht it dus net om oer te gean.

Traine
Wy hawwe gjin berjocht krigen, dus nimme oan dat al it trainen trochgiet.

Ferslach RES F2 – SDS F2 

F2 trof yn RES F2 in sterke tsjinstander, die’t oant sneon ta noch mar ien kear ferlern hie. RES wie yn de earste helte de bettere ploech, mar SDS hâlde stand en kaam nei fantastyk tariedend wurk fan Jalko sels foar mei 0-1 troch in goal fan Sybo. RES slagge der foar de rêst noch wol yn gelyk te meitsjen. Yn de twadde helte gong it mear gelyk op. SDS kaam faaks goed út de ferdediging omdat de spitsen de passes fan efterút goed oppikten. Jochem makke mei in wier skitterende goal (in snoeihurd skot út de rebound fan in corner die’t hy sels nommen hie) de 1-2 en dat wurde ek de einstân.

Fan ien fan de âlders fan de bern fan F2

SDS League
Moarn kinne jim hjir de nijste stân fan de SDS-League besjen.

Harsens derby(1145)
It idee is aardich. De útfiering iets minder……………
Letter miskien mear!