Weppers woansdei 22-3-2017

Weppers tiisdei 21-3-2017
21 maart 2017
Weppers tongersdei 23-3
23 maart 2017

Seal

20.00 oere yn de Greidhoeke de sealwedstriid fan SDS 1 tsjin Haskerland 4

Alvetalfoto’s

It seizoen duorret noch in twa moanne en wij misse noch hiel wat alvetal- en sântalfotos’. Dat is spitich foar no mar ek foar letter at je werom sjen wolle yn it archyf.

Dus graach kommende sneon efkes op de foto de folgjende teams:
MO 15-1
JO 17-1
JO 17-2
JO 15-1
JO 15-3
JO 13-2
JO 13-3
JO 11-1
JO 11-4
JO 9-3
De foto kin maild wurde nei sds-nijs@home.nl

Wy krije hesjes!

By de ING koenen je 50 hesjes foar je klup krije as je op de sociale media de folgende foto pleatsten. Dizze fûnen jim dan ek op ús Twitteraccount @ff_sds en dat betsjut dat wy 50 hesjes krije! Tige by tige ING!!

Harsens derby (1854)

Earder koe hy syn hesje net oan krije en no moast hy der twa man by hawwe om syn fiters los te krijen; Mario Balotelli.