Weppers woansdei 15-4

Peasketiisdei weppers
13 april 2009
SDS League: Klusser pakt wer wykpriis!
15 april 2009

Trainen A’s en B’s ferpleatst

De training fan de A- en B-junioaren is FERPLEATST!

Fan woansdei 15 april 2009 nei freed 17 april 2009, selde tiden!

A-junioaren:

Sneon 18-4-2009: 14.30, SDS A1 – Lemmer A1

Tiisdei 21-4-2009: 19:00, SDS A1 – LSC 1890 A2 (9 minúten)

Troch omstannichheden kin der jûn net traint wurde!

Groetnis,

Klaas Pompstra


SDS League
Fansels sit eltsenien mei smart op de nije stân fan de SDS League te wachtsjen. Gjin panyk. Wy ek. Hooplik stiet der hjir jûn.

SDS F2
Neffens ús gegevens spilet SDS F2 jûn om 19.00 oere thús tsjin Mulier F2. Kom allegear sjen soenen wy sizze.

Seal
Ûndanks it moaie waar meie de sealfuotballers fan SDS 2 jûn gewoan wer yn de seal bolje. Sy sille dit dwaan jûn yn De Jouwer tsjin Haskerland 6.

AZ-kwis
Blykber wie de AZ-kwis dreech, want wy hawwe fan net ien alle antwurden krigen. Klik hjir om se dochs te besjen.

Neat mei
Der binne in soad manieren om in doelpunt te fieren. Mei dizze foarm hawwe wy hielendal neat. Henk Bootsma soe der ek net sa wiis mei wêze: