Weppers woansdei 11-9

Weppers tiisdei 10-9
9 september 2013
Weppers tongersdei 12-9
11 september 2013

Doch ek mei oan de nije SDS League!
Jim kinne jim wer ynskriuwe foar de SDS League. Je team moat ynlevere wurde foar kommende sneon 14 septimber 19.00. Dat moat slagje tochten wy sa!
Hjir kinne je je team gearstalle en hjir kinne jim alle ynformaasje fine.

Woansdeitejûn gjin sealfuotbaljûn………..
De sealfuotballers fan SDS soenen jûn foar it earst wer los. De wedstryd tsjin Renado 2 giet allinnich net troch y.f.m. in dûbele boeking fan de seal.

Geen trainen A2 vanavond

Het klinkt wat ingewikkeld, maar doordat de B1 vanavond een bekerwedstrijd heeft ( gecoacht door de fantastische, enthousiaste, ietwat kale leider van de A1) heeft de ene helft van A2 vandaag geen trainen.
Groet Johan

Beker

No’t wij it dochs wat yn de beker perioade sitte wolle wij it dochs noch efkes ha oer de grutte beker dy’t fan Skylge nei Easterein kommen is.  Wûn waard der sein, mar dizze foto jout in hiel oar byld.

Pech
Moandei stie der in stikje mei in foto yn de LC oer SC Bolsward. De klup fan Redmar en noch
ien dy’t it noch net wêze wol en him wat ferdekt opsteld.

Harsens derby(1111)
Somtiden sit it mei en somtiden sit alles tsjin.