Weppers woansdei 11-2

SDS-MC2 2013
9 februari 2009
Weppers tongersdei 12-2
11 februari 2009

Seleksje oefenwedstryd SDS 2, de rest traine

WPB 2 – SDS 2, vertrek 18.45 uur aanvang 19.30 uur. Spelers: Jaap? Wichard, Dennis, Bauke, Gerrit, Feite, Pieter, Sytse, Eeltje, Willem, Hjalmar, Sieb, Durk en Arjan. De spelers die niet mee gaan naar Sneek, trainen in Easterein om 20.00 uur o.l.v. Harm. 
Groeten Klaas

SDS League
Wy hawwe der alles oan dien om alle teams yn de komputer te krijen en it ôfrûne wykein te starten mei de SDS League. Bûten ús skuld om slagget dit net. Ús “puntenleveransier” (www.competitiemanager.nl) hat de punten fan ôfrûne wykein en it troch de wykse programma byelkoar opteld. It soe net hielendal earlik wêze om dizze stân op te meitsjen. Dêrom begjinne wy dus pas kommend wykein te tellen. Dit liket ús it earlikst.

Sealtraine
De A-junioaren sille jûn yn de seal traine. Sy traine fan 21.30 oan ’t 22.30. Allegear wer efkes €1,- meinimme.

Net traind
Juster hat D2 net traind. Spitich genôch hawwe wy it berjocht net mear tidich op de side sette kinnen. Wy nimme oan dat de bêrn belle binne troch de trainer.

Juster draaft, moarn nei Snits
Justerjûn hawwe wy de klinkers yn Easterein út de strjitten draaft. 
Moarn gean we wer ny Snits.
We kinne om 20.00-20.15 los.
We fertrekke om 19.30 uut e Easterein. 
gr
dick

Oefenje
As it fjild yn Snits it talit sil SDS 2 tongersdeitejûn oefenje tsjin WPB 2. De wedstryd begjint om 19.30 en de B-seleksje sil om 18.45 fertrekke. Welke spilers allegear meigean wurdt noch bekend makke. 

Poeisz-jeugdsponseraksje

Fanôf 2 febrewaris oant ‘e mei 28 maert kinne der wer sponsormunten garre wurde foar SDS.  By elke € 10.00 oan boadskippen en bij 80 sponsorpordukten ûnfange jo een gratisjeugdsponsormunt. Stopje dizze munt yn de koker fan SDS. Hoe meer jeugdsponsormunten wy sammelje, hoe heger it sponsorbedrag wurde sil. De munten kinne ynleverje wurde by Poiesz yn Skearnegoutum, dêr stiet ús koker. Doch allegear mei en dan sille we sjen hoe’t SDS scoort.
De Jeugdkommisje

Yndieling E teams
Ek de eetsjes begjinne oan in nije kompetysje op 28 febrewaris. Der binne no sels 5 E-s.
1. Foarut E1
2. LSC 1890 E4
3. Mulier E1
4. ONS Sneek E2
5. SDS E1 
6. Waterpoort Boys E1
1. Franeker SC E2
2. Franeker SC E3
3. Makkum E3
4. RES E4
5. SDS E2 
6. Zeerobben E2
1. JV Bolsward E4
2. LSC 1890 E6
3. Oosterlittens E3
4. SDS E3 
5. Scharnegoutum’70 E3
6. SneekWit-Zwart E7
1. Joure SC E7
2. LSC 1890 E5
3. Mulier E2
4. SDS E4 
5. SneekWit-Zwart E9
6. Stormvogels’64 E1
1. Balk E4
2. GAVC E5
3. Joure SC E5
4. OudegaHJSC E4
5. SDS E5 
6. Scharnegoutum’70 E2

Ajax
Meastentiids hawwe wy hjir grapkes oer Feyenoord, mar foar dizze iene kear fine wy toch dat wy in útsûndering meitsje moatte:
Pannen_20090210081812_big


Fuotbalhumor
Al is it noch sa kâld en leit der in dik pak snie, it gefoel foar fuotbalhumor bliuwt: