Weppers tongersdei 30-5

Weppers woansdei 29-5
28 mei 2013
De foarjiersnota en no?
29 mei 2013

Vrijdagavond 31 mei “Slotjûn SDS”
Jongens en meisjes in de D, E en F–pupillen opgelet!!!
Op vrijdagavond 31 mei wordt de “Slotjûn”gehouden voor de D,E en F-pupillen.
Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waarmee de Jeugdcommissie en Technische commissie jeugd op een gezellige en sportieve manier het seizoen samen met jullie willen afsluiten.
Naast de strijd om de welbekende penalty bokaal, zal er gestreden worden om de titel “Het kanon” van SDS en de “Scherpschutter”van SDS.
Er is patat en limonade voor alle spelers en met de verloting vallen er weer mooie prijzen te winnen. 
Kom dus allemaal!!!
(Ook alle spelers die nog niet in een team zijn ingedeeld) 
Tot vrijdag 31 mei,
JC en TCj
It begjint om 17.00 en sil rûn 20.00 dien wêze!


Skiedsrjochter!!!!!!!! (4)

En dan woensdagavond de laatste ronde en weer 2 nieuwe pupillenscheidsrechtsters; Evelien Hiemstra en Lysanna Wiersma.
Evelien had een pittig potje met de F4, maar sloeg zich er goed doorheen en heeft zich niet van de wijs laten brengen. Moeder Dieuwke van speler Jalko en Moeder Ingrid van speler Jesse, waren zeer tevreden over Evelien en vonden dat ze prima heeft gefloten. Dat mocht van deze moeders wel weer! Leuk!; die meiden!
Lysanne floot de F3 tegen Blauwhuis. Ondanks de streekderby, dat mag je van 15 autominuten wel zeggen, was er geen vuiltje aan de lucht. ‘Kan wel weer’; verklaarde Lysanne na de wedstrijd.
Verder floot Inne Heerma zijn 2de wedstrijd door het uitvallen van een andere scheidsrechter. ‘De F1 fluiten is leuk, want er wordt lekker technisch gevoetbald’; verklaarde Inne.
Evelien, Lysanne en Inne bedankt voor jullie inzet!!!!
Friso Albada


Twadde wurde is ek moai

De wedstriid fan F4 wie juster noch mar krekt dien of wij de foto (tankewol IngriddeVries) al binnen fan dizze ploech. Ek in twadde plak telt (dêr wit ien fan de wepmaster alles fan) en dêrom allegear in dikke medalje om de hals.

C1
Wij slute net út dat de heiten fan C1 jûn harren (earste?)ferliespartij ûndergean. Wat it sit sa de jonges binne in jier âlder en wurde better, de heiten binne ek in jier âlder en wurde minder.

B1
At wij it goed sjoen hawwe dan hat B1 tiisdeitejûn ferlern mei 2-4 fan Beetgum. Dat kin gebeure.

Harsens derby(1039)
Gjin goal, mar hearlijk panneard!