Weppers tongersdei 19-5

Weppers woansdei 18-5
17 mei 2011
SDS League: Igor kampioen!
19 mei 2011

SDS-SDS Barbecue
Geef je op voor de BBQ van 28 mei. Ook partners mogen mee BBQ. De spelers via de leider of een aangewezen teamgenoot die dan in een keer door kan geven wie er komen van het team de supporters (met aanhang) rechtstreeks bij- famvink@ziggo.nl  André Vink   333134
– BBQ lijst in het wedstrijdsecretariaat
 

Groetjes, SDS-SDS commissie

Ôflast
De wedstriid fan SDS B1 út tsjin Blauhûs giet jûn net troch.
Troch blessure-leed en de ferskaate examen-perikelen kin der net in folslein alvetal op ‘e matte setten wurde.
Groetsjes,
Johan


Trainen senioaren jûn
De A-seleksje traint jûn foar it lêst dit seizoen. Sy traine om 19.00 yn Easterein.
De B-seleksje traint jûn net mear.
SDS 4, 5 en 6 traine jûn ek foar de lêste kear. Sy traine gewoan om 20.00.

Seal: SDS 1 ferliest twadde wedstryd krekt
SDS 1 hat justerjûn syn twadde wedstryd yn de neikompetysje mei 6-5 ferlern fan ZVV REUZ. Nei it 7-2 ferlies fan ôfrûne freed is SDS no útskeakele en sit it seizoen der op.
SDS en REUZ leinen juster in aardige pot op de matte wêr it publyk(sa ’n 15 man út Vries en 5 út Easterein) de grutte winner wie. De wedstryd gie lyk op en de iene goal wie noch moaier dan de oare. 1 minút foar tiid wie it noch 5-5. SDS miste 2 grutte kânsen wêrnei REUZ der dochs noch 6-5 fan makke.
Sjoch
hjir foar it ferslach op de webside fan ZVV REUZ.

Doelpunt

En sa binne der altyd wer spilers of spylsters dy’t in hichtepunt yn harren fuotbalkarriere hawwe. Sa as moandeitejûn yn de wedstriid fan Da 2. Hoe’t de froulju fierders spile hawwe witte wij net mar dat Marije de Vries fan Da 1 har earste doelpunt makke, leit no foar ivich fêst.

Fersetten
Juster melden wij noch dat SDS Da1 freed tsjin Tsjom balje soe. Dat is al net mear sa. It fynt no plak op 4 juny om 14.30 oere.
Op dy selde dei spilet SDS 6 thús tsjin Mulier 4. Dat is om 12.45 oere.

Belangrijk!!!!
Zaterdag 21 mei staat voor SDS C2 nog een wedstrijd op het papier bij LSC in sneek om 10:30 uit,spelers zijn er genoeg maar zelf is het onmogelijk deze wedstrijd te leiden i.v.m werk,is er iemand die deze wedstrijd zaterdag kan overnemen,het zou mooi zijn.
Als je kan bel dan 532609 of
bouke.bouma@home.nl
Graag zo spoedig mogelijk.bedankt
Jan Bouke bouma

Bargjeknoeie
De barbecue van zaterdag begin vanaf vier uur bij elger turksma thuis. Alle spelers van de b- selektie ( 2de/3de) zijn hierbij uitgenodigd.
Aangevuld met spelers van de a-selektie die veelal bij het tweede hebben gespeeld.
En natuurlijk de leiding jeroen, willem O., pieter groenveld,stoffel, jan ,sjoerd beem en johan. 
Als je niet kunt even melden bij mij via de mail of sms.
Mvg Johan faber
Lijst met spelers:
Jort
Elger
Arjen
Wytze
Grytzen
Dirk yde
Marten
Anne
Jan simon
Syb
Willem
Robert
Sytse
Bauke
Jelte pieter
Jildert
Gerrit
Hendrik de jong
Harm jan
Dennis
Ralph
Geert
Jan
Sjoerd b
Sjoerd r
Hendrik e
Bote
Christiaan
Pieter kamstra
Jentje
Gerlof

SDS- SDS op 28 maaie
Alle ynformaasje oer dit unike barren kinne jim
hjir fine.

SDS League
Jûn hoopje wy de einstân fan de SDS League klear te hawwen.

Harsens derby (475)
Dizze spits snakt nei it ein fan it fuotbalseizoen: