Weppers tongersdei 16-3

Weppers woansdei 15-3
15 maart 2017
SDS-League: ‘Ben jij een Pröpper of een Vouwer?’
16 maart 2017

Kantine iepen

Fannejûn is de kantine fansels ek wer iepen en it beloofd in alderaardichste jûn te wurden. Allert Turksma hat namelijk bartsjinst en op it grutte skerm kinne wy moai efkes Ajax – FC Kopenhagen sjen! Oant jûn!

Gjin oprop mear

Sneon moat SDS VR 1 fuotbalje yn Skearnegoutum om 16.00 oere.  Sij hiene noch gjin flagger. Mar no wol. Inge Algra sil flagje

Seleksje VR 1

Nei de training op woansdei is de seleksje foar sneons bekend bij SDS VR1. Sa ek no:

Alize, Lysanne, Hester, Akke Rixt, Amarins, Gerry Edou, Alissa, Geeske, Tjitske, Jeska, Sanne Rixt, Christa, Ilse, Agnes

Spylje: 16.00
Fuort: 14.30

Gezocht!!!

Zaterdag 22 april houden we in Easterein een keepersdag.  Inmiddels hebben zich al 48 enthousiaste jongeren zich aangemeld.  We hebben dus 6 groepen van 8 deelnemers.

We zijn nu nog op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk lijkt om zo’n groepje die middag te trainen. De oefeningen worden door keepersaction uitgezet. Om 12 uur krijg je dan instructie wat de bedoeling is bij iedere oefening.

Lijkt het je leuk om de jongeren te trainen en een onvergetelijke middag te bezorgen meldt je dan aan via keepersdagvvsds@ziggo.nl

Ook kun je contact met mij opnemen 06-20571920
Aarzel niet, het wordt een geweldige middag!!
Rinske Vinke

Supporters


Wêr sitte de supporters fan de betelle fuotbalklups. Dit kaartsje jout dêr in byld fan.

SDS-League

De nijste stân fan de SDS-League leit jûn yn de kantine en stiet rûn in oer as 20.32 hjir op de webside!
Wy ferklappe alfêst ien dinkje………………………’Maccabi Marco’ stiet noch ûnderoan………..

Harsens derby (1851)

Jûn allegear mar op omhalen oefenje tochten wy sa;