Evenementen in november 2022

De SDS League! Doch mei!
14 februari 2013
Weppers freed 15-2
14 februari 2013
A’s de seal yn
De A’s traine jûn fan 21.30 – 22.30 yn de seal yn Easterein. Allegear efkes in eurootsje meinimme.

Rinsma voor Remco
Under de titel Rinsma voor Remco wurdt der op 23 maaie in beklimming dien op de Alpe d’ Huez, foar in kankerfûns. Jim kinne der hjir alles oer léze.

Seal: SDS 1 wint op ‘e nij
De sealfuotballers fan SDS 1 hawwe justerjûn knap wûn fan konkurrint Haskerland 4 mei û.o. Tamme Posthumus(âld-SDS 1). SDS wûn mei 8-3! Goals wienen der fan Jacob, Johan Delfsma, Wichar
d, Pieter(2x) en Harm(3x).

Kompetysje-yndielingen D2, D3 en MC1
De kompetysje-yndielingen fan SDS D2,D3 en MC1 binne bekend en te finen by betreffende teams op dizze webide. As it goed is dan wur
de moarn de kompetysje-yndielingen fan de E’s en F’s bekend makke oangeande de foarjierskompetysjes. No binne se al yn Sportlink te finen. 

Sealtoernoai F-pupillen
Hatseflats, hee F-pupil. Vul dit formulier in en je doet mee aan het zaalvoetbaltoernooitje van de F-pupillen van VV-SDS op zaterdag 16 februari.
Het toernooi begint strak om 09:00 uur dus om 08:45 uur aanwezig zijn. Het toernooi
duurt tot 12:00 uur.
Dus vul in en we zien je 16 januari!!!
(let op: draag zaalschoenen en neem een goed humeur mee!)
Aanmelden kan tot vrijdag 15 februari 12:00 uur
Hans


Jaske kwyt

Vorige week maandagavond heeft onze Jelmer (die traint met F6) na de training in de zaal zijn trainingsjasje vergeten mee te nemen. Het gaat om een zwart jasje, met een blauw streepje, van het merk Dutchy, maat 128. Heeft iemand het jasje gevonden, of per ongeluk meegenomen?
Familie Abels, Itens 0515-856745
Alvast bedankt,

Elisabeth Abels-Gorter

SDS-rockers
Op sneon 1 juny sille guon (âld)SDS-rockers nei Fortarock yn Nijmegen. It wurdt harren dit kear ek wol hiel maklik makke, want der rydt spesjaal in bus út Wommels. Wa ’t mei wol kin hjir sa in buskaartsje bestelle.
 
Harsens derby(956)
As SC Cambuur hjir punten foar krije soe dan hienen sy no al kampioen west: