Weppers tiisdei 5-4

Weppers moandei 4-4
4 april 2016
Weppers woansdei 6-4
6 april 2016

SDS-dropaksje

It is tiid foar aksje! De SDS-dropaksje!
Dizze en nije wike kinne jim wer SDS’er(ke)s oan de doar ferwachtsje dy ’t drop ferkeapje. Je meie safolle drop keapje as je wolle!

SDS-aksje by de DA Fizel
Yn de Treffer koenen jim al fan alles lêze oer de SDS-aksje by de DA-Fizel. Moarn mear dêr oer hjir op de webside. Wy kinne wol alfêst melde dat je by eltse €5,- in stimpel krije en in SDS-plaat/poster útsykje meie by 5 stimpels.

Embleem

Ien fan de Efkes Ballers draaft meast om yn in broekje mei dit embleem. Hoe soe dat no kinne?

VoetbalINside
En wa seagen wij juster proefdraaien bij Voetbal Insite? Sjoch
hjir.

Te plak
Wat wurket de webside by tiden dochs moai! Juster hienen wy hjir op setten dat der sneon in horloazje fûn wie. Ynmiddels is it horloazje alwer by de eigner. Mei tank oan Greet en Lolke.

Opfallend
Yn de lêste 7 wedstriden fan SDS 1 eindige de tsjinstanner de wedstryd mei in man minder…..

Tegeare traine
SDS 2 en A1 traine jûn tegeare om 19.00 oere. Boudewijn Kramer jout trainen.


Alderaardichst
Hakim Ziyech by de kapper…………


Harsens derby (1699)
Somtiden haw je it gefoel
dat de bal der hielendal net mear yn wol…………