Weppers tiisdei 28-10

Weppers moandei 27-10
26 oktober 2008
Weppers woansdei 29-10
29 oktober 2008

Ôflast
De wedstrijd van vanavond WPB – SDS is afgelast. De mannen wilden vanmiddag even een krijtstreep zetten op het veld maar er is geen beginnen aan. We zullen uitzien naar een ander datum. zal wel 22-11 worden. 
Groet,
Eelke Dotinga
WPB

Gjin trainen
Door het vele water is er geen training mogelijk vanavond.
De velden staan vol met water, morgen hopelijk beter.
Andre

Oefenje?
De wedstrijd tegen WPB gaat niet door, voor de spelers wordt een evt. oefenwedstrijd geregeld.
Meer info hier over hoor je van Rene of via de site.
Dus hou elkaar in de gaten. 
groetjes, Andre

Yn de seal
SDS 2 traint jûn net. Sy traine moarn fan 20.30 oan ’t 21.30 yn de seal yn Easterein.

Adreswiziging
Graach adreswizigingen sa gau mooglik trochjaan oan Koos Plantinga (klik hjir). Oars kin it wêze dat je yn de takomst b.f. in kear in Treffer misse.

Training
Oankommende woansdei 29 oktober komme yn Easterein in groep kursisten fan ex-betelle profs mei Lody Roembiak. Yn it kader fan oefenmeester 3 hat Lody de mannen utnoege om yn Easterein in teorie en praktyk middei te hâlden.
Om 13.00 oere tot 15.00 dogge sy teorie.
En om 16.30 wurde de B- en C-junioaren traint troch ien fan de mannen.
No binne wy benijd as jimme witte foar welke betelle klups de kursisten fuotballe hawwe. Wy ferklappe alfêst dat der yn elts gefal 2 ex-Ajacieden en 1 ex-Feyenoorder by sitte. Mail jim antwurden nei info@vv-sds.nl.

Nr Voorn Tussen Naam Clubs:
1 Peter   Barendse  
2 Kare   Becker  
3 Edwin   Duim  
6 Frank   Kooiman  
7 Armand   Mannen  
8 Abilio   Maximiano  
9 Sander   Oostrom  
10 Martin van Ophuizen  
11 René   Panhuis  
12 Rik   Platvoet  
13 Peter van Putten  
14 Rob   Rijnink  
15 Lody   Roembiak  
16 Melchior   Schoenmakers  
17 René   Stam  
18 Job ten Thije  
19 Remco   Torken  
20 Edmund   Vriesde   

Broekjes SDS 2 fuort?
De wasvrouw ( mevrouw Kooistra ) mist al geruime tijd een tweetal sportbroekjes ( nrs. 3 en 6 ) van het 2e elftal. Degenen die deze in hun bezit hebben kunnen dit melden bij mevr. Kooistra, Smidslan 1 te Easterein, tel. nr. 331673.
Namens mevr. Kooistra alvast bedankt.
Met vr. groet, Willem Twijnstra

Llargues
Earst wie der keatsen, doe wie der jeu de pelote, doe kaam it muorrekeatsen en no wurdt der llargues dien. Ynkoarten giet der in llargues ploech út Fryslân nei Equador en sij oefenen snein yn de streamende rein yn Winsum ûnder lieding fan in SDS-er (Sipke) tsjin wat SDS-ers (Dirk Yde, Tsjipke, Robert, Marten en Feite) en alles waard op foto fêstlein troch wer in oare SDS-er te witten Wiepkje. Sjoch hjir foar de foto.

Klups yn in “flow”
Sneon stie der in nijsgjirrich artikel yn it AD oer klups yn in flow. It gie in bytsje oer NAC en Grins mar ek oer Hull City en Hoffenheim, dy’t yn Ingelân en Dútslân ferrassend presteare.
It giet ek oer Brian Clough, de eigensinnige manger fan Nottingham Forrest yn de einjierren 70 en begjin jierren 80. Syn klup promofearde yn maaie 77 , waard kampioen 1978 en helle de EC 1 yn 1979 en 1980. Oer him sels sei Clough.: “Ik zou niet willen zeggen dat ik de beste manager ter wereld ben, maar ik sta wel in de top-één”

37
Mar leafst 37 senioren hawwe oant no ta ien of mear doelpunten makke foar SDS yn dit seizoen. De bijwurke list kinne jim
hjir sjen.

Ferslach SDS A1
It oantekenboekje is terjochte. Siet ergens tusken de fuotbal en folleybalspullen yn en lei fannejûn yn de gong.
Tank foar de oandacht en moaie stikjes oer A1 en keeper Harm Jan Kamstra!
Kommende twa wedstriden wurde wichtich, Jubbegea út en GAVC thús.
Wa sneon as supporter mei wol nei Jubbegeagraach!! 12.15 oere fuort (eigen auto,  gjin bus)
Klaas 
(Sjoch hjir foar Klaas syn ferslach fan sneon)


Lykle stoppet
Âld-trainer fan SDS, Lykle Bleekveld, stoppet nei dit siezoen by Nijlân as trainer. Hy sil folgend seizoen dwaande mei in ferfolchoplieding oangeande de trainerspapieren(klik hjir).

Genôch romte
Ôfrûne sneon gie SDS 1 mei in bus nei de útwedstryd tsjin Hollandscheveld. Der gienen sa ’n 10 supporters mei. Efterôf hienen der noch wol in pear meikinnen. Sy sieten mei syn allen aardich rom yn de dûbeldekker…..

SDS League
Woansdeitejûn hoopje wy wer mei de nijste stân te kommen.

Nananana……..
Jierren koe Liverpool mar net winne fan Chelsea. Ôfrûne sneon wûn Liverpool dan eindelijk wer ris. Dit filmke is dan ek fan 2006: