Weppers tiisdei 28-10

SDS-kommisje keunstgêrs
27 oktober 2014
Weppers woansdei 29-10
28 oktober 2014

Movember?
It liket ús wol aardich om as SDS hjir ek wat mei te dwaan. Jim kinne hjir ein fan de wike op de webside lêze wat de bedoeling is.

Froulju

SDS VR 1 hellen sneon in prachtige oerwinning op Oosterlittens Vr1. It waard mar leafst 1-5. In moaie teamprestaasje en hiel aardige bijkomstichheid is fansels no dat net allinne Kirsten Hiemstra de doelpunten list oanfiert mar dat ek nû 2 bij de froulju fuotballet. Sjoch
hjir mar ris wa’t dat is.

Standen
Hoe’t de SDS teams der foar stean kinne jim
hjir sjen.

Spulrigelbewiis
Woensdagavond spelregelavond!
De spelers van de volgende teams zijn van harte uitgenodigd, ook als zij het spelregelbewijs dit jaar nog niet hoeven te halen, VR1, VR2, A1, B1 en B2. Wie het bewijs wel moeten halen en het achterliggende verhaal kun je
hier lezen.

Bekerlotting
Juster wie de lotting foar de twadde ronde fan de beker. Aardige potsjes dy ’t te foarskyn kamen binne:
Leeuwarder Zwaluwen 1 – Harkemase Boys 1 
SC Scharnegoutum 1 – Pelikaan S.
De rest fan de lotting kinne jim hjir sjen.

Alderaardichst
De nominaasjes foar de “Ballon d’Or” binne bekend makke. Piet Velthuizen is nomineare yn in spesjale rubryk:
Afbeelding weergeven op Twitter

Stienkoal Ingels (1)
Dat Louis it fuotbaljend wol de rails krijt yn Ingelân d♪r twivelje wij net oan. De fraach is wol at syn Ingels ek noch better wurdt. De Stamgasten(in strip yn it AD) socht alfêst wat útdrukkings op dy’t van Gaal wierskynlik ek noch brûken giet.
1. Really Pussy with pears
2. What a balls tent
3. Yes, we have found the dog in the lesbian.
4. That cup of you sees there for no meter out

Harsens derby(1363)
Frans Munsterman en Anne Brouwer binne it aardich iens: