Weppers tiisdei 20-1

Weppers moandei 19-1
18 januari 2009
Weppers woansdei 21-1
21 januari 2009

Nijs fan A1
Woansdei 21 jannewaris A-junioaren traine 20.15 oere (fuotbal- en rinskuon meinimme)
Sneon 24 jannewaris oefenje (ûnder foarbehâld) : Harlingen A1 – SDS A1 11.00 oere, 9.50 fuort

LET OP!!
SDS 2 traint jûn om 19.30 i.p.f. 20.00
Klaas

Oefenje
SDS 2 sil tongersdeitejûn om 19.00 oefenje yn Snits tsjin WPB 2. Sy fertrekke om 18.15 út Easterein.
Mocht it net trochgean dan wurdt der tongersdei gewoan traind yn Snits en fertrekt SDS 2 om 17.45.

Programma sneon 24 jannewaris
Kommende sneon meie de earste teams fan SDS wer los foar de kompetysje:

24-01-2009 14:30 SDS 5 – Blauw Wit ’34 8
24-01-2009 12:45 SDS DAJ  – Tzum DA1 
24-01-2009 12:45 Walde De 2 – SDS 4 
24-01-2009 11:15 Akkrum C2 – SDS C2
24-01-2009 14:30 Blauw Wit ’34 DA2 – SDS DA1


Oefenje
SDS 1 oefent sneon om 14.30 thús tsjin Makkum 1.

Webside VV Oosterlittens
De webmaster fan VV Easterlittens lit ús witte dat harren webside fernijd is. It sjocht der mar kreas út(klik
hjir).

SDS League
De transferperiode yn de Eredivisie rint noch sa ’n 2 wiken. Dochs hawwe wy mar fêst it formulier foar de SDS League klearmakke (spesjaal foar Jelmer…..). Wy wolle namelijk graach op 7 febrewaris wer begjinne. It formulier moat dan dus ek ynlevere wêze. Klik
hjir om alles oer de nije SDS League te lêzen. Je meie je team wol fêst ynleverje en efentueel noch foar 7 febrewaris oanpasse.
Wy hawwe ynmiddels al ien team binnen(Andrew Feijten).

Gert-Jan Verbeek
Kracht

Lache(2)
As it juster de meast deprimearende dei wie dan foel it ús net ôf. Foar de swartsjoggers ûnder ús dochs noch mar efkes in hilarysk filmke:

 
Miskien letter mear!